İptal talebİ reddedildi: AYM’den EK MTV’ye vize

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle ilk taksidi 6 Eylül’de ikincisi Kasım sonunda ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasaya vize verdi. AYM, ek MTV düzenlemesinin iptali istemini dün oy birliğiyle reddetti. Böylece, düzenleme AYM’den “anayasaya uygunluk onayı” aldı. Ret kararının ardından, ek MTV’nin ilk taksitini 6 Eylül’e kadar yatırmayan vatandaşlar aylık yüzde 2.5 gecikme faiziyle ödeme yapacak. İkinci taksidi 30 Kasım’a kadar ödenecek ek MTV’den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

ÖDENMEZSE NE YAPILIYOR

AYM kararının ardından ek MTV’yi ödemeyenlere önce ödeme emri tebliğ edilebilecek.

Vergi, amme alacağına dönüşecek. Bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta maaşa haciz uygulanması söz konusu olabilecek. Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için de MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Yine Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olmuyor. Ek MTV ödemesi, GİB’in internet sitesinden, veznelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılık kanalları ile ATM’leri üzerinden yapılabiliyor.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından finansman ihtiyacının karşılanması için çıkarılan yasa ile bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV ihdas edilmişti. Ek MTV’nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesi için yasal düzenleme yapılmıştı. Daha sonra ek MTV’nin ilk taksitini ödeme süresi 6 Eylül’e uzatılmıştı.

CHP DAVA AÇMIŞTI

CHP, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, “ek Motorlu Taşıtlar Vergisi” alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle AYM’ne başvurmuştu. AYM merakla beklenen kritik kararını vermek üzere dün toplandı.

AYM Genel Kurul’u dün sabah ek MTV Yasası’nın iptali istemini esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, Kanun’un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesine ilişkin hükümlerin Anayasa’ya uygun olduğuna ve iptali talebinin reddine karar verdi. Ret kararı oybirliği ile alındı.

GEREKÇE KAMU YARARI

AYM, kamu yararı ve takdir hakkı çerçevesinde ek MTV’yi iptal başvurusunu reddetti. Ret kararında, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların büyüklüğü esas alındı. Ret gerekçesinde, “Deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlanması gibi sosyal ve ekonomik koşulların zorunlu kıldığı nedenlerle, ek vergi getirilmesinde kamu yararının gözetildiği açıktır” vurgusu yapıldı. AYM’nin ret kararını çok kısa süre içinde yayınlaması bekleniyor.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx