Türkiye Maarif Okulları ve diplomasi çalışmalarıyla FETÖ’nün eğitim ağını bitirdi

Türkiye’nin tarihi ve memleketler arası imajını istismar ederek ülkelere okullar vasıtasıyla yayılan FETÖ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2016’da çıkarılan kanunla devletin resmi memleketler arası eğitim kurumu olarak kurulan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) 49 ülkede okullar açmasıyla giderek aktifliğini kaybediyor.

FETÖ’nün eğitim yapılanması çöküyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere nazaran, Türkiye’nin memleketler arası eğitim alanına resmi olarak girişiyle FETÖ’nün eğitim yapılanması, 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünden bu yana bariz biçimde zayıfladı.

15 Temmuz öncesinde çabucak her kıtada ve çok fazla ülkede varlık gösteren FETÖ, gelinen noktada Asya ve Afrika’daki okullarının büyük çoğunluğunu yitirerek Batı dışı dünyadan izole olup, Avrupa ve Amerika’ya sıkıştı.

Bunda Türkiye’nin örgütle gayrette milletlerarası alanda yürüttüğü tesirli diplomasi ve Türkiye’nin resmi milletlerarası eğitim kurumu olarak 49 ülkedeki Maarif Okullarının ortaya koyduğu nitelikli, şeffaf ve ülkelere inanç veren yaklaşımı büyük etken oldu.

Müfredatlar insanlığın ortak bedelleri temel alıyor

TMV, eğitim alanında şeffaf, bilimsel, resmi, lokal ve memleketler arası müfredatları temel alarak insanlığın ortak kıymetleri çerçevesinde oluşturduğu milletlerarası marka eğitim kurumu kimliğiyle Türkiye’nin FETÖ’nün eğitim ayağıyla uğraşında değerli misyonlar üstleniyor.

Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, öteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın uyum içinde yürütülen diplomasi faaliyetleri sonucunda bugüne kadar 20 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı okullar kapatıldı ve bunlardan 234’ü TMV’ye devredildi.

46 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı okulların bölümü ve yeni okulların açılması maksadıyla da 92 farklı protokol imzalandı.

Türkçe öğretiminden yurt dışında yaşayan Türklerin çocukları için eğitim merkezleri açmaya, okul öncesi programından başarılı okullar zinciri kurmaya kadar TMV, yurt dışında eğitimle ilgili çabucak hiçbir alanı boş bırakmayarak örgütü fonksiyonsuz bir pozisyona düşürüyor.

Maarif Vakfı 32 ülkede 172 okul açtı

TMV, Türkiye açısından stratejik değer arz eden yahut Türk diasporasının ağır olduğu ülkelerde eğitim gereksinimini karşılamak gayesiyle 32 ülkede 172 yeni eğitim kurumu açtı.

Bunlardan Avrupa yüklü 12 ülkede, 21 eğitim merkezi açarak Türk çocuklarının ana lisanları Türkçeyi öğrenmesi, akademik muvaffakiyetleri ve kültürel aidiyetlerini sürdürmelerine katkı sunuluyor.

49 ülkedeki 428 eğitim kurumu ve 50 bin öğrenci ile yaygınlık bakımından Türkiye, dünya eğitim liginde birinci 5 ülke ortasında yer alıyor.

Maarif Okulları 6 kıtada kabul görüyor

Dünya genelinde Türkiye’nin ülkelerle geliştirdiği muteber dış siyaset ve başarılı diplomasi sonucunda, bilhassa Maarif Okullarının kısa vakitte 6 kıtada kabul görmesi, FETÖ’nün elindeki kelamda kurumlara toplumlar ve idareler nezdinde prestij ve taban kaybettirdi.

FETÖ, Türkiye ismine resmi olarak Maarif Vakfının eğitim alanına girişiyle ülkelerdeki meşruiyetini ve dünyadaki aktifliğinin dörtte üçünü kaybetmeye başladı. Asya ve Afrika’daki varlığını neredeyse büsbütün kaybeden örgüt, bugün adeta Avrupa ve Amerika kıtasına sıkışmış durumda.

Türkiye, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha somut iş birliği beklenildiğini tüm teşebbüslerde gündeme getirmeye devam ediyor.

FETÖ’nün ABD’deki “charter” okulları

Örgütün bilhassa ABD genelinde faaliyet gösteren “charter okulları”, FETÖ’nün yurt dışındaki en kıymetli gelir kaynağını teşkil ediyor.

ABD’deki en büyük “charter” okul işletmecisi olan FETÖ, örgüt tarafından bu okullarda açılan ihale ve hizmet alımları yoluyla mensuplarına ve iltisaklı kuruluşlara mali kaynak aktararak kıymetli ekonomik çıkar sağlarken, yalnızca ABD’deki değil dünya genelindeki faaliyetlerini de finanse edebiliyor.

Sözde okullar, nitelikli çalışma vizesiyle örgüt mensuplarının ABD’ye getirilmelerine, bu ülkede çalışabilmelerine, 15 Temmuz sonrası Türkiye’den kaçan FETÖ mensuplarının bu ülkede kalışlarının yasallaştırılmasına, FETÖ mensuplarınca kurulan şirketlere ihaleler yoluyla para aktarılmasına, siyasi bağış metoduyla siyasetçiler ve lokal makamlar üzerinden nüfuz kazanılmasına ve lobiciliğe aracılık ediyor.