Ticaret Bakanlığı kadın ihracatçı sayısının artırılması için yoğun mesaide

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve genç girişimcilere daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi için bir süre önce Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı oluşturuldu. Bu daireyle kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerinin anlatılması, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarının sağlanması, söz konusu kesimlerin ihracat destekleri anlamında ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu sayede uluslararası rekabet güçlerinin artırılması hedeflendi. Daire, bu amaçlarla eğitimler düzenliyor.

Bakanlık, kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları ağları oluşturabilmeleri, hedef pazar tespiti yapabilmeleri, ihracat desteklerini öğrenebilmeleri, çevrim içi pazarlarda satış kabiliyetlerini artırarak ihracat süreçlerine entegre edilmeleri amacıyla çeşitli projeler geliştiriyor.

Bu doğrultuda, ihracat potansiyeli taşıyan kadın girişimcilerin yurt dışı pazarlara dahil edilmelerine destek olmak amacıyla başlatılan “Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı-Export Akademi” hayata geçirildi. Ayrıca, ulusal düzeyde tüm kadın girişimcilerin ihracat süreçlerine dahil olmalarını temin için ihtiyaç duydukları bağlantıların oluşturulması ve ihracata yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla “Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Projesi” de devreye alındı.

Bu iki program, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına alındı. Türkiye, gelecek dönemde gerçekleştirilecek DTÖ 12’nci Bakanlar Konferansı’nda sunulacak raporda iyi örneklerden biri olarak belirtilirken diğer ülkelere de örnek teşkil ettiği kaydedildi.

– “KADIN GİRİŞİMCİ STANDARDI” BELİRLENECEK

Daha fazla kadın girişimci firmasının kurumsal kapasitesinin geliştirilerek ihracat süreçlerine entegre edilmesi, ihtiyaç duydukları iletişim ağını oluşturmaları ve ihracat süreçlerine entegre edilmeleri amacıyla Bakanlık tarafından “W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu” da oluşturuldu. Söz konusu platform e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kadın girişimcilerin kullanımına sunuldu.

Kadın girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi, istihdamlarının artırılması ve uluslararası tedarik zincirlerinde yer edinmelerinin sağlanması amacıyla Türk Standardları Enstitüsü nezdinde “kadın girişimci standardı”nın belirlenmesine yönelik çalışma da başlatıldı.

Export Akademi ve Kadın Girişimci Fiziki/Online Network programlarına katılan kadın girişimcilere yönelik etkinliklerin ölçülebilmesi adına bir anket çalışması da yapıldı. Projelere katılan girişimcilerin yüzde 44’ünün ihracatlarını artırdıkları, hiç ihracat yapmayan girişimcilerin yüzde 18’inin ihracata başladıkları ve yüzde 92’sinin de ihracatı gelecek hedefleri arasına aldığı tespit edildi.

Bakanlık, gelecek dönemde de söz konusu projeler kapsamında kadın girişimcilere ve ihracatçılara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

– Kadın kooperatiflerine destek

Öte yandan, Bakanlığın faaliyet alanında 898 kadın kooperatifi bulunurken bu sayı her yıl düzenli artış gösteriyor. Bakanlığın Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadınların kooperatifleşmeye yönelik çabalarını desteklemek amacıyla ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve onların emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği de sağlanıyor.

Kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin makine ve ekipmana yönelik mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına ilişkin projelerine destek veriliyor. Hibeye esas proje tutarı azami sınırları içinde proje tutarlarının yüzde 75’ine kadar olan kısmı Bakanlıkça hibe olarak karşılanabiliyor.

KOOP-DES kapsamında, 2020 yılında 41 ilde faaliyet gösteren 139 kooperatifin, 2021 yılında ise 59 ilde faaliyet gösteren 145 kooperatifin projelerine hibe desteği sağlandı. Bu yıl için de çağrıya çıkılırken kadın kooperatiflerinin proje başvuruları 15 Mart’a kadar alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kalkınma ajansları, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarının da görevleri çerçevesinde kadın kooperatiflerine yönelik bazı destekleri bulunuyor. Kadın kooperatiflerinin ticaret sicili müdürlüğünde ödedikleri tescil ve ilan ücretleri ile ticaret odasına kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidat ödeme mükellefiyeti kaldırılarak, bu kooperatiflere destek sağlandı.

Ticaret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Tarım ve Orman bakanlıklarınca Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü de imzalandı. Bu protokol kapsamında bakanlıkların taşra teşkilatlarınca kadınlara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.