Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı’na katıldı

Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma başlıklı birinci oturumuna katılan Başkan Şentop, burada yaptığı konuşmada, parlamentoların ihtisas ve denetim komisyonlarının güçlü bir iletişim ağı kurması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Parlamentolarımızın salgın koşullarında görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak uyum önlemlerini almak hepimiz için önemli bir sınama oldu. Hükümetlerin aldığı acil önlemlerin demokrasiye ve yasalara uygunluğunu bizi en çok meşgul eden konular arasında yer aldı.

* Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunlar üzerinde çalıştık. Dayanıklılık, hazırlıklı olma ve demokratik yönetişim acil durum politikalarımızın temelindeki unsurlar olmalıdır. Ancak, en önemli unsur şüphesiz acil durumlar karşısında çok kısa sürede, etkin önlemler almak ile demokratik yönetişimi sağlamak arasındaki hassas dengeyi bulmaktır.

* Bu çerçevede yaptığımız istişarelerin; bilgi ve tecrübe paylaşımının önemli olduğuna inanıyorum. Özellikle yasama ve denetim faaliyetleri bakımından büyük bir rol oynayan parlamentolarımızın ihtisas ve denetim komisyonlarının güçlü bir iletişim ağı kurmasının yararlı olacağı kanaatindeyim.

Acil çözüm gerektiren sorunlar karşısında önyargısız olunması gerektiğini vurgulayan Şentop, “Yaşadıklarımız, maruz kaldığımız acil çözüm gerektiren sorunlar süreci umarım hepimiz için başka ülkelere önyargısız, çifte standart olmaksızın, ülkesel ve bölgesel gerçeklikleri ıskalamadan bakmamıza vesile olur. Zira ülkeleri, bölge ve dünya gerçekliklerini ıskalarsak üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir. Oyundan düşeriz, oyun dışı kalırız” dedi.