İBB’nin el konulan yalıları için mahkemeden ‘ihtiyati tedbir’ kararı

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin el konulan Hatice ve Fehime Sultan yalıları için açtığı ‘tapu iptali ve tescil’ davasında orta kararını açıkladı. Orta kararda, davalı ismine kayıtlı taşınmazların üçüncü şahıslara satışının ve zamanının önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 389. hususu uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati önlem konulmasına hükmedildi.

ANKA’nın aktardığına nazaran; mahkeme, kararına münasebet olarak HMK’nın 389. unsurunda düzenlenmiş olan halleri gösterdi. Mahkeme kararında, “Dava evrakı incelendiğinde; açılan dava tapu iptali ve tescili (zilyetliğe dayalı) istemine ait olup, uyuşmazlık konusu olan taşınmaz açısından önlem istendiği ve uyuşmazlık ile ziyan tehlikesinin yaklaşık ispatına ait kaideler da mevcut olduğundan, kanıtların toplanması, durum ve şartların gerektirmesi halinde teminatın kıymetlendirilmesi mümkün olduğundan, bu etapta takdiren teminatsız olarak ihtiyati önlem talebi ile ‘davalıdır’ şerhi işlenmesi taleplerinin kabulü istikametinde aşağıdaki biçimde karar vermek gerekmiştir” denildi.

Mahkemenin verdiği karar, kararda şu halde yer aldı:

“1- Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın, davalı ismine kayıtlı ise üçüncü şahıslara satışının ve bölümünün önlenmesi için HMK 389 unsuru uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati önlem konulmasına;

2- Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’ne bu konu ile ilgili müzekkere yazılmasına;

3- Orta kararın taraflara bildirimine, kararın bildiri tarihinden itibaren bir haftalık mühlet içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği’nde toplanan Bölüm Tasfiye ve Paylaştırma Kurulu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB’den alarak Hazine’ye devretmişti. İBB, yalılar için hukuk yoluyla çabaya devam edeceğini duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)