Güneş enerjisi tesislerinin azami gücü 25 kilovata çıkarıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 10 kilovata kadar olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için azami kurulu güç sınırı 25 kilovata yükseltildi. Değişiklikle, “10 Kilovata Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için Usul ve Esaslar”ın adı da “25 Kilovata Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için Usul ve Esaslar” olarak değiştirildi.

– DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Öte yandan, EPDK’nin “Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ar-Ge proje başvurularının alınması, incelenmesi, onaylanması ve onaylanmış projelerin uygulama süreci ile Ar-Ge bütçelerinin kullanımına yönelik izleme faaliyeti yürütmek üzere kurulan komisyon tarafından yapılacak yazışmalar, Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Ar-Ge komisyonu projenin sonunda bir araştırma raporu hazırlanması ya da ürün çıkartılması, projenin süresinin veya bütçesinin makul olması, projeye katılacak bir paydaş var ise konu hakkındaki tecrübesi ve yetkinliği hususlarını dikkate alarak proje başvurularını değerlendirecek