Faizsiz repo ve ters repo kapsamına dahil edildi

Faizsiz repo ve ters repo kapsamına dahil edildi

Yatırım fonu tanımına inançlı mülkiyet esasına göre oluşan portföy eklendi.

Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri alma taahhüdü ile satım işlemleri, Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alındı.

Ayrıca yatırım fonu tanımına, ‘inançlı mülkiyet’ esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıkları da eklendi.
Bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilecek finanslar araçlar arasına Türkiye Varlık Fonu A.Ş ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen borçlanma araçları dahil edildi.

Author: ahmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir